Regulamin promocji „Neuro Days 2018”

Warunki uczestnictwa w promocji


Możesz wziąć udział w oferowanej w dniach 14-19 lipca 2018 do godziny 23:59 promocji jeśli jesteś fanem strony MentalWay na Facebook: https://www.facebook.com/mentalway

Zakup szkoleń i produktów w cenach promocyjnych:


MentalWay oferuje Ci możliwość zakupienia poniższych na warunkach określonych w promocji.

Promocja jest ograniczona czasowo i trwa w terminie 14-19 lipca 2018 do godziny 23:59.a) Zapis VOD + MP3 ze szkolenia Neuro Marketing & Neuro Sales – Sezon 1 w cenie 197 PLN

Dostęp do zapisu VOD na 365 dni.

b) Zapis VOD + MP3 ze szkolenia Neuro Marketing & Neuro Sales – Sezon 2 w cenie 197 PLN

Dostęp do zapisu VOD na 365 dni.

c) Zapis VOD + MP3 ze szkolenia Neuro Marketing & Neuro Sales – Sezon 3 w cenie 197 PLN

Dostęp do zapisu VOD na 365 dni.

d) Zapis VOD + MP3 ze szkolenia Neuro Marketing & Neuro Sales – Sezon 4 w cenie 197 PLN

Dostęp do zapisu VOD na 365 dni.

e) Zapis VOD + MP3 ze szkolenia Neuro Marketing & Neuro Sales – Sezon 5 w cenie 197 PLN

Dostęp do zapisu VOD na 365 dni.

f) Zapis VOD + MP3 ze szkolenia Neuro Marketing & Neuro Sales – Sezon 6 w cenie 197 PLN

Dostęp do zapisu VOD na 365 dni.

g) Zapis VOD + MP3 ze szkolenia Neuro Marketing & Neuro Sales – Sezon 7 w cenie 197 PLN

Dostęp do zapisu VOD na 365 dni.

h) Zapis VOD + MP3 ze szkolenia Neuro Marketing & Neuro Sales – Sezon 8 w cenie 197 PLN

Dostęp do zapisu VOD na 365 dni.

i) Zapis VOD + MP3 ze szkolenia Neuro Marketing & Neuro Sales – Sezon 9 w cenie 197 PLN

Dostęp do zapisu VOD na 365 dni.

j) Zapis VOD + MP3 ze szkolenia Neuro Marketing & Neuro Sales – Sezon 10 w cenie 197 PLN

Dostęp do zapisu VOD na 365 dni.

k) Zapis VOD + MP3 ze szkolenia Neuro Marketing & Neuro Sales – Sezon 11 w cenie 197 PLN

Dostęp do zapisu VOD na 365 dni.

l) Pakiet zapisów VOD + MP3 Neuro Marketing & Neuro Sales "All in one" w cenie 1099 zł

Pakiet zawiera zapisy VOD i MP3 z następujących szkoleń:

- Neuro Marketing & Neuro Sales Sezon 1

- Neuro Marketing & Neuro Sales Sezon 2

- Neuro Marketing & Neuro Sales Sezon 3

- Neuro Marketing & Neuro Sales Sezon 4

- Neuro Marketing & Neuro Sales Sezon 5

- Neuro Marketing & Neuro Sales Sezon 6

- Neuro Marketing & Neuro Sales Sezon 7

- Neuro Marketing & Neuro Sales Sezon 8

- Neuro Marketing & Neuro Sales Sezon 9

- Neuro Marketing & Neuro Sales Sezon 10

- Neuro Marketing & Neuro Sales Sezon 11

Dostęp do zapisów VOD na 365 dni.

Zapis VOD - forma szkolenia i prezentacji audio/video online - produkt w formie Video On Demand (wideo na żądanie) dostępny na platformie WayUp.pl, z której aby skorzystać należy mieć dostęp do Internetu, ponieważ produkt jest dostępny wyłącznie w formie online.

Dostęp do zapisu VOD jest ważny przez 365 dni od momentu aktywacji przy użyciu kodu, który zostanie wysłany drogą mailową na adres email podany w zamówieniu. Kod zostanie przesłany z adresu: dostep@wayup.pl wiadomością o temacie „WayUp.pl - Twój Link Aktywacyjny”.

Zapis MP3 - to pliki w formie audio dostępne do pobrania ze sklepu MentalWay, z których aby skorzystać należy mieć dostęp do Internetu, ponieważ produkt jest dostępny wyłącznie w formie online (aby pobrać pliki, trzeba mieć dostęp do Internetu). Pliki są chronione technologią watermark.

Postanowienia końcowe:

Powyższa promocja nie łączy się z innymi promocjami.

Wyłączenie odpowiedzialności:

W pozostałym zakresie, do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma Regulamin MentalWay dostępny na stronie https://sklep.mentalway.pl/regulamin.