ZASADY ZAKUPU BILETÓW NA SZKOLENIA 

Zakup produktów w cenach promocyjnych:
MentalWay oferuje Ci możliwość zakupienia produktów z poniższej listy w cenach promocyjnych na warunkach określonych w promocji.

Promocja jest ograniczona czasowo i trwa w dniach 25 września 2016 do 1 grudnia 2017 lub do wyprzedania miejsc. Ilość miejsc ograniczona.

BILET GENERAL
Wartość: 6100 PLN
Cena: 1000 PLN

Cena biletu GENERAL na szkolenia Filar 4 - Work w okresie 13-19 listopada 2017 - 1100 PLN
Cena biletu GENERAL na szkolenia Filar 4 - Work w okresie 20-26 listopada 2017 - 1200 PLN
Cena biletu GENERAL na szkolenia Filar 4 - Work w okresie 26-30 listopada 2017 - 1300 PLNW skład biletu wchodzą:

 1. Ankieta PRZEDszkoleniowa
 2. Ankieta POszkoleniowa
 3. Udział w szkoleniu
 4. Miejsce siedzące w górnej części audytorium
 5. Zapis VOD ze szkolenia
 6. Zapis MP3 ze szkolenia 
 7. Skrypt szkoleniowy - wersja on-line
 8. Q/A - praca w grupach w czasie szkolenia
 9. Fiszki szkoleniowe w wersji elektronicznej 

BILET PREMIUM
Wartość: 6600 PLN
Cena: 1500 PLN

W skład biletu wchodzą:

 1. Ankieta PRZEDszkoleniowa
 2. Ankieta POszkoleniowa
 3. Udział w szkoleniu
 4. Miejsce siedzące w środkowej części audytorium
 5. Opcja wyboru i rezerwacji miejsca siedzącego
 6. Zapis VOD ze szkolenia
 7. Zapis MP3 ze szkolenia 
 8. Skrypt szkoleniowy - wersja on-line
 9. Q/A - praca w grupach w czasie szkolenia
 10. Fiszki szkoleniowe w wersji elektronicznej 

BILET VIP
Wartość: 8620 PLN
Cena: 2000 PLN

W skład biletu wchodzą:

 1. Ankieta PRZEDszkoleniowa
 2. Ankieta POszkoleniowa
 3. Udział w szkoleniu
 4. Udział w wieczornym module NIGHT
 5. Miejsce siedzące w przedniej części audytorium
 6. Opcja wyboru i rezerwacji miejsca siedzącego
 7. Zapis VOD ze szkolenia
 8. Zapis MP3 ze szkolenia 
 9. Skrypt szkoleniowy - wersja on-line
 10. Skrypt szkoleniowy - wersja drukowana
 11. Q/A - praca w grupach w czasie szkolenia
 12. Fiszki szkoleniowe w wersji elektronicznej 
 13. Fiszki szkoleniowe w wersji drukowanej 
 14. Koszulka szkoleniowa

BILET PLATINUM
Wartość: 10 517 PLN
Cena: 3000 PLN

W skład biletu wchodzą:

 1. Ankieta PRZEDszkoleniowa
 2. Ankieta POszkoleniowa
 3. Udział w szkoleniu
 4. Udział w wieczornym module NIGHT
 5. Miejsce siedzące w przedniej części audytorium
 6. Opcja wyboru i rezerwacji miejsca siedzącego
 7. Miejsce siedzące podpisane imieniem i nazwiskiem
 8. Zapis VOD ze szkolenia
 9. Zapis MP3 ze szkolenia 
 10. Skrypt szkoleniowy - wersja on-line
 11. Skrypt szkoleniowy - wersja drukowana
 12. Q/A - praca w grupach w czasie szkolenia
 13. Fiszki szkoleniowe w wersji elektronicznej 
 14. Fiszki szkoleniowe w wersji drukowanej 
 15. Koszulka szkoleniowa
 16. Czapka szkoleniowa
 17. Dostęp do strefy Chillout Room. 

BILET DIAMOND
Wartość: 12 216 PLN
Cena: 4000 PLN

W skład biletu wchodzą:

 1. Ankieta PRZEDszkoleniowa
 2. Ankieta POszkoleniowa
 3. Udział w szkoleniu
 4. Udział we wspólnej kolacji z Michałem Wawrzyniakiem i uczestnikami DIAMOND
 5. Miejsce siedzące w przedniej i centralnej części audytorium
 6. Opcja wyboru i rezerwacji miejsca siedzącego
 7. Miejsce siedzące podpisane imieniem i nazwiskiem
 8. Zapis VOD ze szkolenia
 9. Zapis MP3 ze szkolenia 
 10. Skrypt szkoleniowy - wersja on-line
 11. Skrypt szkoleniowy - wersja drukowana
 12. Q/A - praca w grupach w czasie szkolenia
 13. Fiszki szkoleniowe w wersji elektronicznej 
 14. Fiszki szkoleniowe w wersji drukowanej 
 15. Koszulka szkoleniowa
 16. Czapka szkoleniowa
 17. Kubek szkoleniowy 
 18. 20-minutowy coaching audio z Michałem Wawrzyniakiem po szkoleniu. 

Dostęp do zapisów VOD na 365 dni.

Zapis VOD – to produkt w formie Video On Demand (wideo na żądanie) dostępny na platformie WayUp.pl, z której aby skorzystać należy mieć dostęp do Internetu, ponieważ produkt jest dostępny wyłącznie w formie online.

Zapis MP3 - to pliki w formie audio dostępne do pobrania ze sklepu MentalWay, z których aby skorzystać należy mieć dostęp do Internetu, ponieważ produkt jest dostępny wyłącznie w formie online (aby pobrać pliki, trzeba mieć dostęp do Internetu). Pliki są chronione technologią watermark.

Q/A - praca w grupach - to dodatkowa forma pracy z asystentami Michała Wawrzyniaka w czasie szkoleń.

Fiszki szkoleniowe - jest to forma pomocy naukowo - szkoleniowej w formie wizytówek ze motywacyjnymi sloganami oraz zadaniami.

Moduł NIGHT - to dodatkowy moduł szkoleniowy odbywający się w czasie każdego z 4 szkoleń stacjonarnych. 

Skrypt szkoleniowy - to zeszyt ćwiczeń w formie on-line i/lub drukowanej, zawierający ćwiczenia maksymalizujące efekty poszkoleniowe. 

Kolacja z Michałem Wawrzyniakiem - to wspólna kolacja Michała Wawrzyniaka i uczestników Diamond. Odbywa sie drugiego dnia szkolenia. Czas trwania 90-120 min.

20-minutowy Coaching z Michałem Wawrzyniakiem - to 20-minutowa rozmowa telefoniczna bądź poprzez komunikator Skype. Czas realizacji coachingu - 6 miesięcy od momentu zakupienia biletu. 


Postanowienia końcowe

Ceny powyższe są cenami brutto oraz obowiązują w przypadku zakupu w dniach dniach 25 września 2016 - 1 grudnia 2017. Termin możliwości odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od daty zakupu.

Powyższa oferta nie łączy się z innymi.

Wyłączenie odpowiedzialności:

W pozostałym zakresie, do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie ma  Regulamin MentalWay dostępny na stronie: http://sklep.mentalway.pl/regulamin


\